نوشته شده در یک دیدگاه

good for you

[حرف ندا]

good for you

/gʊd fɔr ju/

1 آفرین دمت گرم

مترادف و متضادwell done

  • 1.‘I passed first time.’ ‘Good for you!’ 1. «بار اول قبول شدم.» «آفرین!»

—————————

[عبارت]

good for you

/gʊd fɔr ju/

2 (برای سلامتی) خوب است برای شما مفید است

مترادف و متضادhealthy

  • 1.Eating plenty of fresh vegetables is good for you. 1. خوردن مقدار زیادی سبزیجات تازه برای سلامتی شما خیلی مفید است.
  • 2.Swimming is really good for you. 2. شنا کردن برای (سلامتی) شما بسیار خوب است.